Štipendiá AEFE

Pre deti francúzskej národnosti, ktoré v roku 2019 dosiahnu vek 3 rokov a sú zapísané v registri francúzskych občanov na konzuláte, môžu rodičia v závislosti od finančnej situácie rodiny, požiadať o udelenie štipendia.

Pre 2. kampaň na rok 2019/2020 je žiadosť o poskytnutie štipendia nutné predložiť vo vopred dohodnutom termíne na konzulárnom oddelení Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave, a to do 27. septembra 2019 do 12,00 hod.

Hlavné namestie 7
812 83 Bratislava
Tél : 00 421 2 59 34 71 11
arnaud.terrier@diplomatie.gouv.fr

Viac informácií nájdete na https://sk.ambafrance.org/Ouverture-de-la-campagne-de-bourses-scolaires-2019-2020-deuxieme-periode

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.