Darovanie percenta z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste minulý rok poukázali 2% zo svojich daní Združeniu pre francúzsku školu v Bratislave, a teda v prospech školy našich detí.

Slovenská legislatíva umožňuje každému daňovníkovi venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov, v ktorom je zaregistrované i naše občianske združenie.

Neváhajte a podporte nás! Môžete osloviť aj svojich priateľov, kolegov a známych, ktorí by chceli týmto spôsobom pomôcť našej škole. 

V roku 2018 sme získané prostriedky použili na:

-       nákup školských pomôcok a vybavenia pre všetky triedy,

-       nákup kníh do školskej knižnice vo všetkých vyučovaných jazykoch,

-       športové aktivity – korčuľovanie, plávanie, a i.,

-       obnovu IT vybavenia školy,

-       nákup školského nábytku pre naše triedy,

Ako postupovať, ak sa rozhodnete venovať nám svoje 2% z daní?

1/ Ak ste zamestnancom 

- Do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

- Stiahnite si dokument VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (s vyplnenými údajmi nášho združenia), vyplňte ďalšie údaje o Vás a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (min. 3€), nezabudnite uviesť dátum a podpísať ho.

- Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

- Do 30. apríla 2019 zašlite obe tieto tlačivá (teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na daňový úrad, pod ktorý patríte, príp. na centrálu: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5.

 

2/ Ak ste živnostníkom alebo právnickou osobou :

Vaša spoločnosť môže darovať 1% zo zaplatenej dane za rok 2018. Uveďte vo svojom daňovom priznaní, v časti "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane",ktoré je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2019 (platí aj v prípade odkladu podania daňového priznania), údaje o prijímateľovi, ktorým je naše združenie:

IČO: 30846510

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Združenie pre francúzsku školu v Bratislave

Sídlo - ulica: M. C. Sklodowskej

Súpisné / orientačné číslo: 1

PSČ: 851 04

Obec: Bratislava

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu daf@efib.sk alebo telefonicky na 0917 801 327.

Ďakujeme Vám všetkým za čas, ktorý venujete našej žiadosti ako i za Vašu podporu. 

Riadiaci výbor Združenia pre francúzsku školu v Bratislave

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.