Mimoškolské aktivity

Vo Francúzsko-slovenskej škole prekračuje výchovno-vzdelávací proces a osobnostný rozvoj žiaka hranice školskej triedy. Preto naša škola ponúka svojim žiakom množstvo mimoškolských aktivít.

Tým, že žiakom poskytujeme možnosť navštevovať rôzne športové, hudobné či umelecké záujmové krúžky – individuálne alebo kolektívne, majú možnosť ďalej sa rozvíjať a aktívne tráviť svoj voľný čas v školskom prostredí, a to vo francúzskom, anglickom alebo slovenskom jazyku.

Viac informácií vám poskytneme na e-mailovej adrese club@efib.sk alebo na telefónnom čísle +421 917 801 327

Mimoškolské aktivity 2018/2019 - 2. semester

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.