Úvod

Materskú školu navštevujú deti od 3 do 5 rokov. Nájdu tu prostredie, ktoré prispieva k ich zdravému vývoju: priestranné a svetlé triedy, družinu, spálňu, dvor s detským ihriskom, jedáleň.

Deti nadobúdajú nové poznatky a zručnosti s pomocou kvalifikovaných učiteliek a asistentiek, ktoré ovládajú francúzsky aj slovenský jazyk.

Vyučovacím jazykom je francúzština, vyučuje sa však aj slovenčina a angličtina.

Hlavným cieľom materskej školy je harmonický vývoj osobnosti dieťaťa.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.