Koncepcia

Poslanie materskej školy je začlenené do jedného základného cyklu, ktorý je spoločným východiskom pre všetky úrovne (od sekcie pre najmenších po predškolákov). Cieľom je úspešné zvládnutie všetkých výchovno-vzdelávacích úloh a zároveň sprevádzanie dieťaťa všetkými zmenami, ktorými prechádza, s prihliadnutím na jeho zdravý vývoj.

Deťom pomáhame napredovať tak, že uplatňujeme tieto špecifické pedagogické postupy:

-           učenie formou hry,

-           učenie premýšľaním a riešením problémov,

-           učenie praktickým precvičovaním,

-           učenie naspamäť a opakovanie naučeného.

 

Výchovno-vzdelávací proces je rozdelený do 6 veľkých oblastí:

-           učiť sa spoločne žiť v kolektíve,

-           rozvíjať jazyk vo všetkých oblastiach,

-           konať, vyjadrovať sa, porozumieť prostredníctvom telesných aktivít,

-           konať, vyjadrovať sa, porozumieť prostredníctvom umeleckej tvorby,

-           chápať určitý poriadok a rešpektovať stanovené hranice,

-           objavovať svet živých tvorov, predmetov a hmoty.

 

Komunikačným jazykom v triede je francúzština, čo však vôbec nevylučuje možnosť použitia materinského jazyka, ak je to potrebné.

Deti od 4 rokov sa začínajú učiť anglický a slovenský jazyk - 3 hodiny týždenne.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.