1. ročník MŠ

Vitajte v 1. triede!

My, škôlkári – prváčikovia, sme takmer najmenší v našej škole. Máme množstvo energie, ktorú využívame pri rôznych aktivitách v triede.

V našej triede sú s nami dve dospelé osoby:

  • 1 učiteľka,
  • 1 pomocná vychovávateľka (ATSEM – špecializovaná terénna pracovníčka pre materské školy).

V 1. triede sa výchovno-vzdelávací proces rozčleňuje do týhto oblastí:

  1. obohacovať a štrukturalizovať svoj jazyk,
  2. naučiť sa žiť v spoločnosti iných a rešpektovať pravidlá života v kolektíve,
  3. porozumenie a vyjadrenie sa cez pohybové aktivity,
  4. porozumenie a vyjadrenie sa cez umelecké aktivity,
  5. objavovanie sveta, živej a neživej prírody.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.