Z histórie školy

História

Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003 Združením pre francúzsku školu v Bratislave.

Na začiatku školského roka 2003/2004 privítala 8 žiakov v priestoroch slovenskej školy na Cádrovej ulici.

V roku 2004 sme získali potrebné povolenia od francúzskeho ministerstva školstva pre našu materskú školu a triedy prvého stupňa základnej školy a taktiež bola uzavretá dohoda medzi Správcovským združením a Agentúrou pre výučbu vo francúzskom jazyku v zahraničí (AEFE).

Počet našich zamestnancov sa rýchlo rozrástol, keďže na začiatku školského roku 2006/2007 navštevovalo našu školu už 94 žiakov.

V školskom roku 2007/2008 sme s podporou CNED (Národné centrum pre dištančné vzdelávanie) otvorili druhý stupeň základnej školy, ktorý začalo navštevovať 5 žiakov.

Na začiatku školského roku 2010/2011 otvorila naša škola brány viac ako 150 žiakom, preto sme museli začať hľadať nové, vhodnejšie priestory.

Naše nové sídlo v Petržalke prechádzalo v školskom roku 2013/2014 rekonštrukciou.

Na začiatku školského roku 2014/2015 tieto nové priestory privítali 200 žiakov (z toho 38 žiakov 2. stupňa). Taktiež sme otvorili jednu triedu v sekcii pre najmenších (deti od 2 rokov).

V tom istom školskom roku sme ako škola získali akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.