Riadiaci výbor

Francúzska medzinárodná škola v Bratislave je spravovaná združením rodičov - neziskovou organizáciou, ktorej členovia sú dobrovoľníci y radov rodičov.

Každý rok si počas Valného zhromaždenia rodičia spomedzi seba volia Riadiaci výbor, ktorý na Valných zhromaždeniach prezentuje výročné hodnotenie svojej činnosti.

Riadiaci výbor sa skladá z jedného predsedu, jedného alebo viacerých podpredsedov, pokladníka, tajomníka jedného alebo viacerých členov.

Náplňou činnosti Riadiaceho výboru je administratívna a finančná správa školy (výchovno-vzdelávací proces spadá pod riadenie vedenia školy, ktorého riaditeľ je menovaný Agentúrou pre francúzske vzdelávanie v zahraničí - AEFE).

Existujú viaceré komisie, ktoré uľahčujú prácu Riadiaceho výboru. Sú zložené z jedného, prípadne viacerých členov, zástupcov zamestnancov a prizvaných odborníkov, ktorí môžu prispieť  svojimi odbornými radami na dané problémy.

Zopár príkladov existujúcich komisií:

  • Zamestnanecká: diskutuje o zamestnaneckých výhodách, o mzdových tabuľkách, pracovných podmienkach,
  • Komisia pre školský klub: zaoberá sa ponukou mimoškolských aktivít, diskutuje o investíciách, ktoré umožnia vylepšiť služby školského klubu.

Riadiaci výbor zasadá za prítomnosti riaditeľa školy, prípadne zástupcov zamestnancov, v závislosti od programu.

Na zasadnutiach sa robia rozhodnutia dôležité pre chod školy:

  • Prijímanie nových zamestnancov na návrh riaditeľa školy
  • Odsúhlasovanie výdavkov na denný chod školy
  • Prerozdeľovanie fondu solidarity
  • Organizovanie podujatí (futbalový turnaj, deň otvorených dverí, atď.)

Riadiaci výbor sa zároveň podieľa na jednaniach so slovenskými a francúzskymi štátnymi orgánmi a pravidelne komunikuje s Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku ako i MŠ SR.

 

Členovia Riadiaceho výboru zvolení na Valnom zhromaždení v decembri 2019:

Predseda: Frederico DI CANDIDO

Podpredseda: Ghassen ABICHOU

Podpredseda: Eric FERNANDEZ

Pokladník: Philip CZAPIEWSKI

Tajomníčka : Dana KOTOULEKOVÁ

Členovia: Ľudmila AMIREINI

                 Peter BOLLARDT 

                 Natália FERNANDEZ

                 Ľubica JEAN-JEAN

 

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.