Projekt školy

Silné hodnoty

  • Vynikajúca úroveň vzdelávania, individuálne prispôsobené učebné osnovy.
  • Viacjazyčnosť*.
  • Otvorenosť voči hostiteľskej krajine, odovzdávanie francúzskej kultúry.
  • Rozvíjanie tvorivých schopností a podpora vyjadrovania osobnosti žiaka prostredníctvom aktívnej umeleckej tvorby.
  • Športovanie ako dôležitý prvok rozvoja osobnosti, vyváženosti a socializácie.
  • Solidarita a úcta k druhým, rešpektovanie ich rozdielnosti.

*Výučba jazykov – kľúčový prvok nášho projektu:

  • Francúzština pre všetkých, francúzsky vyučovací jazyk na všetkých úrovniach.  
  • Slovenčina pre všetkých.
  • Angličtina pre všetkých od druhého ročníka materskej školy (deti od 4 rokov).
  • Výučba štvrtého jazyka (nemčina alebo španielčina) od 6. ročníka základnej školy.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.