Aktuality

Homologácia

Naša škola je Ministerstvom školstva Francúzskej republiky homologovaná od materksej školy po 1. ročník gymnázia. Viď. Arrêté du 18 juin 2019 publié au Journal officiel n° 156 du 7 juillet 2019

Táto francúzska homologácia garantuje žiakom kvalitné vzdelanie, ktoré je uznané vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni, a jeho súlad s francúzskymi vzdelávacími programami.

Proces homologácie je dlhý a náročný.  Viac informácií nájdete tu.

V procese homologácie budeme v najbližích školských rokoch pokračovať aj pre ďalšie 2 ročníky gymnázia.

Akreditácia Ministerstvom školstva SR bola taktiež získaná postupne.  

EFIB je areditovaná MŠ SR na všetkých stupňoch, od MŠ do gymnázium. 

Je jedinou medzinárodnou školou uznanou slovenskými i francúzskymi štátnymi orgánmi.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.