Aktuality

Darujte škole percento z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín podávania daňových priznaní. Keďže máme možnosť venovať 1 % z našich daní, využime ju a venujme ich práve našim deťom.

Preto by sme Vás chceli ešte raz osloviť a vyzvať, aby ste 1 % z Vašich, už zaplatených daní, poukázali našej škole (neplatíte nič – Vaša zaplatená daň sa len prerozdelí).

Môžete osloviť aj svojich priateľov, kolegov a známych, aby prispeli tiež na dobrú vec.

Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania (na školské podujatia, pedagogické materiály, knihy do knižnice...).

Úprimne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste vlani našej škole  1% z  Vašich daní už poukázali.

 

IČO/SID : 30846510

Právna forma : Občianske združenie

Obchodné meno : Združenie pre francúzsku školu v Bratislave

Sídlo – ulica : M.C.Sklodowskej

Súpisné / orientačné číslo : 1

Obec : Bratislava

PSČ : 851 04

Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018
  • vyplňteVyhlásenie o poukázaní 1 % dane (pdf)
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4.2018

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

  • vypočítajte si 1 % z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddiely vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

Daňové priznanie pre fyzické osoby (pdf)

3. Právnické osoby:

Právnická osoba môže poukázať 1% z dane najneskôr v termíne do 31.03.2018, ak zároveň do tohto termínu poskytne dar minimálne vo výške 0,5% z riadku 1050 priznania. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1% z dane. Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

Daňové priznanie pre právnické osoby (pdf)

Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.