1. ročník ZŠ

Čo robíme v 1. ročníku?

V prvom ročníku („cours préparatoire“ – CP) sa deti učia čítať, písať a počítať.

Hlavnými výchovno-vzdelávacími cieľmi je naučiť sa čítať a písať, prehĺbiť si vedomosti z francúzskeho jazyka, oboznámiť sa s číslami a pochopiť ich význam, písomný prejav a naučiť sa počítať s nízkymi číselnými hodnotami.

Vyučovanie prebieha prostredníctvom týchto projektov:

1. žiaci čítajú a píšu v rámci komunikácie so svojimi korešpondentmi.

2. robia merania a výpočty potrebné pri varení (napríklad).

  

Telesná a športová výchova zastáva v školských aktivitách významné miesto.

Žiaci absolvujú rôzne športové cykly: gymnastiku, ľahkú atletiku, prvé zoznamovanie s kolektívnymi športmi, korčuľovanie na ľade, plávanie...    

Deti sa učia cudzie jazyky: francúzštinu, angličtinu a slovenčinu.

Taktiež pokračujú vo výučbe zameranej na spoznávanie okolitého sveta (prvouka).

  1. Vedecké aktivity: trieda sa zúčastňuje na rôznych vedeckých súťažiach. Žiaci sa oboznamujú z blízkym okolím – so školou, neskôr s mestom Bratislava. Podnikajú vychádzky po meste, spoznávajú historické pamiatky.
  2. Spoznávajú prírodu. Pozorujú zmeny, ktorými prechádza klíčiace semienko a následne rastúca rastlinka.

  

Súčasťou osnov 1. ročníka je aj umelecká výchova. Žiaci maľujú, kreslia, modelujú a venujú sa spevu.

Účasť na projekte Grande Lessive („Veľké pranie“: medzinárodný kultúrny projekt, v rámci ktorého žiaci zhotovujú rôzne výtvarné práce a vystavujú ich zavesené na šnúre podobne ako bielizeň, pozn. prekl.).

 

V rámci 1. ročníka organizujeme školu v prírode.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.